Aplikacije uporabe FLYGT kompaktnih mešal serija - 4600

 

 

 Kompaktna mešala se uporablja za sledeče aplikacije:

• Bioplin

• Čistilne naprave

• Kmetijstvo

• Vodna korita / zapornice / preprečevanje zaledenitve

• Vodne igre / vodni parki

• Bazeni za blato in bazeni za egalizacijo

• Zadrževalni bazeni za padavinsko vodo

• Industrijski procesi

• Papirnice

• Jeklarne