Aplikacje počasnih prilagodljivih mešal FLYGT serija - 4300

 

 

 

Glavno področje uporabe počasnih mešal je v:

• Prezračevalnih bazenih čistilnih naprav

• Vodnem gosodarstvu, ribogojnicah

• Egalizacijskih bazenih

• Kemijski industriji, farmaciji

• Prehrambeni industriji

• Papirni industriji

• Marinah