Aplikacije uporabe vertikalnih mešal

 

 Vertikalna mešala serije - 4800 se lahko uporabljajo v sledečih aplikacijah:

• Mešanje v digestorjih

• Mešanje blata v zalogovnikih

• Biološka obdelava blata

• Bioplinarne

• Prehrambena industrija

• Farmacija

• Ribogojstvo

• Pitna voda