Kanalni rotor FLYGT serija črpalk - C

 

C 3000

                                          

Običajen enokanalni rotor je rotor s spiralno zavitim kanalom, ki se vrti v spiralnem ohišju. Velikost in oblika kanala rotorja zmanjšujeta možnost mašenja na minimum, zaradi česar je črpalka idealna za odpadne vode, ki vsebujejo velike trdne delce. Glej tudi črpalke N.

  Prospekt čraplk FLYGT serija - C (en)   

  

Rotor:

                

  

Eno ali večkanalni rotor. Ti izredno učinkoviti rotorji so najustreznejši za primere uporabe, kjer je odpadna voda čista ali rahlo do zmerno onesnažena, ali če vsebuje trdne delce.

        

Medij:

Odpadne vode in blato, vsebujoče vlaknaste in trdne odpadke.

 

Zmogljivost:

Q max: 2.300 l/s
H max: 80 m

 

Aplikacije:

• Gradbeništvo
• Zaščita pred poplavami
• Čistilne naprave
• Odvodnjavanje mest
• Inženiring odplak in inženiring vodnega gospodarstva
• Zabaviščni parki
• Hišna in komunalna odpadna voda
• Industrija
• Rudarstvo
• Poljedelstvo
• Pomorstvo in “offshore” inženiring

 

Načini namestitve:

    

 

 C 3001

                              

To vrsto črpalk se v večini uporablja za odplake v črpalnih postajah in čistilnih napravah, za prečrpavanje deževnice in za namakanje napravah pa tudi za črpanje padavinske vode in za odvodnjavanje.                                                                                                                                                   

 

 

   

Rotor:

                  

        

Eno ali večkanalni rotor. Ti izredno učinkoviti rotorji so najustreznejši za primere uporabe, kjer je odpadna voda čista ali rahlo do zmerno onesnažena, ali če vsebuje trdne delce.

 

Medij:

Odpadne vode in blato, vsebujoče vlaknaste in trdne odpadke.

 

Zmogljivost:

Q max: 2.400 l/s
H max: 130 m

 

Aplikacije:

• Gradbeništvo

• Zaščita pred poplavami

• Čistilne naprave

• Odvodnjavanje mest

• Čistilne naprave

 

 

 

 

 

 

 

Načini namestitve:

      

KRIVULJE DELOVANJA - C

odpadne vode in blato, vsebujoče vlaknaste & trdne odpadke