Kanalni rotor FLYGT serija črpalk - H

 


 
 

  

  

Aplikacije:

• Industrija
• Inženiring odplak in vodnega gospodarstva
• Visoke in nizke gradnje
• Rudarstvo
• Pomorstvo in “offshore” inženiring

 

Načini namestitve:

                

 

 

 

Rotor je projektiran za primere uporabe, kjer nastopa velika obraba, kot npr. v rudarstvu, pridobivanju rud in jeklarstvu. Kanalni rotor za odpadno vodo, vsebujočo abrazivne delce.

 

 

Na voljo sta črpalki:

• z zamenljivimi obrabnimi deli H5000
• jekleni H3000

 

Rotor:

          Trokanalni rotor za težke obremenitve je izdelan iz jekla z visoko vsebnostjo kroma ali prevlečen s poliuretanom.

 

Medij:

Odpadna voda, vsebujoča abrazivne delce.

 

Zmogljivost:

Q max: 300 l/s
H max: 85 m

 

KRIVULJE DELOVANJA - H

odpadne vode, vsebujoče abrazivne delce