Propelerski rotor FLYGT serija črpalk - P 3000 in 7000

 

 

  Prospekt črpalk FLYGT serija - P7000       

   Prospekt propelerskih črpalk FLYGT (slo)

 

Aplikacije:

• Dovajanje vode

• Odvodnjavanje pri poplavah

• Namakanje

• Obdelava odpadne vode

• Inženiting odplak in inženiring vodnega gospodarstva
• Industrija
• Elektrarniška industrija
• Ladjedelnice
• Zabaviščni parki (P 7000), deskanje
• Črpalne postaje za padavinsko vodo
• Recirkulacija

• Ribogojništvo

 

Način namestitve:

 

 

 

Propeler FLYGT-ovih propelerskih črpalk je dinamično uravnotežen za obratovanje s čim manj vibracijami za čim daljšo življenjsko dobo tesnilk in ležajev. Še več, hidravlično optimirane propelerske lopatice (za obratovanje s čim manj mešanja) so numerično strojno obdelane za dosego specifične obratovalne točke črpalke.

 

 

Rotor:

                                                         Propelerski rotor je projektiran za velike pretoke čistih in rahlo onesnaženih tekočin pri majhnih in skrajno majhnih črpalnih višinah. Hidravlično optimalne lopatice rotorja skupaj s posebnim razbremenilnim žlebom v ohišju črpalke zmanjšujejo nevarnost mešanja.

Medij:

Lažje onesnažena odpadna voda ter gošča.

 

Zmogljivost:

Q max: 7.000 l/s
H max: 12 m

 

KRIVULJE DELOVANJA - P

surove in deloma onesnažene odpadne vode in gošča