Primeri uporabe UniSystem WRG toplotnih izmenjevalcev

 

 

Idealen za uporabo za/v:

 

Odpadna voda iz pralnic

izkoriščanje odpadne toplote iz namakalnega cikla
izkoriščanje odpadne toplote iz izpiralnega cikla
predgrevanje vode


Odpadni plini

izkoriščanje odpadne toplote iz sušilnic
izkoriščanje odpadne toplote parnih kotlov
industrijskih procesih

povrnitev toplote iz kondenzatorjev


ostalo

Za ostale primere uporabe se obrnite na nas.