Aplikacije uporabe FLYGT črpalk za odvodnjavanje

 

 

• Črpanje in drenaža

• Namakanje

• Procesna, namakalna, hladilna in morska voda

• Sekundarni, posebni in napajalni črpalni sistemi v površinskih in podzemnih kopih

• Greznice na zaščitenih območjih, abrazivni, korozivni in viskozni mediji

• Mobilne, večnamenske enote za krizne primere

• Rudniki

• Preusmerjanje potokov

• Prečrpavanje deževnice

• Prečrpavanje industrijske odpadne vode 

• Elektrarne

• Ribogojnice

• Papirnice

• Odstranjevanje blata