Črpalke za blato FLYGT serija - 5000 

 

 

 

Področja uporabe:

• Industrija
• Inženiring odplak in vodnega gospodarstva
• Visoke in nizke gradnje
• Rudarstvo
• Pomorstvo in “offshore” inženiring  

 

 

Načini namestitve:


          

 

 

 

                 

              

                   Rotor je projektiran za primere uporabe, kjer nastopa velika obraba, kot npr. v rudarstvu, pridobivanju rud in jeklarstvu. Kanalni rotor za odpadno vodo, vsebujočo abrazivne delce.  

 

 

 

Rotor:

Trokanalni rotor za težke obremenitve je izdelan iz jekla z visoko vsebnostjo kroma ali prevlečen s poliuretanom.

 

Medij:

Odpadna voda, vsebujoča abrazivne delce.

 

Zmogljivost:

Q max: 300 l/s
H max: 85 m

 

 

KRIVULJE DELOVANJA - H

odpadne vode, vsebujoče abrazivne delce