Aplikacije mešal FLYGT

 

 

                                        

 

 

Aplikacije / področje uporabe    4400 4300 4600 4800
 Prezračevalni bazeni        
 Kalilne kadi        
 Izravnalni bazeni        
 Bazeni za pripravo betonskih izplak        
 Proizvodnja bioplina        
 Bazeni za biološke procese        
 Bazeni za kloniranje        
 Preprečevanje zaledenitve        
 Črpalni jaški z rudniškim blatom        
 Rezervoarji za gnojevko        
 Bazeni za apneno blato        
 Bazeni za uravnavanje pH        
 Usedalniki        
 Zadrževalni bazeni za padavinsko vodo        
 Menjalniki toplote        
 Kadi za celulozo        
 Ribogojnice        
 Kmetijstvo        
 Marine        
 Premogovniki        
 Farmacija      
 Papirna industrija        
 Čistilne naprave mest        
 Mešanje blata v zalogovnikih        
 Pitna voda        
 Prehrambena indutrija        
 Egalizacijski bazeni