Načini namestitve črpalk

 

       

Prostostoječa namestitev.

Prevozna verzija ima priključek na togo ali gibko cev.

 

 

    

Obešena potopna namestitev za hitro priključitev na togo cev. Priključek z nepovratnimi ventili.

 

 

       

Potopna namestitev na vrtljivem vodilu za mešanje in črpanje.

 

 

       

Suhomontažna namestitev potopne črpalke s priključki na prirobnice sesalnih in tlačnih cevi.

 

 

       

Namestitev črpalke v jekleno ali betonsko pokončno tlačno cev ali
jašek.

 

 

       

Potopna namestitev črpalke v jašek. Črpalka se po dveh vodih spusti in sklopi s tlačnim priključkom.

 

 

       

Namestitev na vodilo, na katerem se lahko mešalo naravna v poljubno smer.

 

 

       

Prenosna rešitev s priključkom na gibko cev ali s prirobnico za priključitev na tlačno cev.

 

 

       

Pokončna suhomontažna namestitev potopne črpalke, s priključki na prirobnice sesalnih in tlačnih cevi.